Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας - B' κατηγορίας Σεπτέμβριος 2024

Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας - B' κατηγορίας Σεπτέμβριος 2024

80,00

Δευτέρα 09 Σεπτεμβρίου, 2024    16:00 - 21:00    Ν. Γεννηματά 7, Αθήνα

Δια ζώσης

Διαθεσιμότητα:   Διαθέσιμο


Ημερομηνίες σεμιναρίου:

Δευτέρα 9/9/2024 και ώρες 16:00-21:00,

Τρίτη 10/9/2024 και ώρες 16:00-21:00,

Τετάρτη 11/9/2024 και ώρες 16:00-21:00,

Πέμπτη 12/9/2024 και ώρες 16:00-21:00,

Παρασκευή 13/9/2024 και ώρες 16:00-21:00,

Δευτέρα 16/9/2024 και ώρες 16:00-21:00

και Τρίτη 17/9/2024 και ώρες 16:00-21:00 

 

Συνολικό κόστος = 130 ευρώ

Προκαταβολή σεμιναρίου = 80 ευρώ (τα υπόλοιπα 50 ευρώ πληρώνονται κατά την υλοποίηση του σεμιναρίου) 

 

Ημερομηνίες σεμιναρίου:

Όταν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ατόμων που χρειάζεται για να υποβληθεί το πρόγραμμα στο Υπουργείο Εργασίας 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Σεμινάριο-Εκπαίδευση Τεχνικού Ασφαλείας – Β' κατηγορίας

Σύμφωνα με τον νόμο 3850/2010 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας με αρ. πρ.:  61591/2677/2019 οι εργοδότες που απασχολούν έστω και ένα εργαζόμενο στην επιχείρηση τους υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφαλείας.

Για επιχειρήσεις που υπάγονται στην Β κατηγορία επικινδυνότητας τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας μπορούν να ασκήσουν οι ίδιοι οι εργοδότες ή κάποιος από τους εργαζόμενους τους (που απασχολείται με πλήρες ωράριο και έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις), (για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 εργαζόμενους) εφόσον ολοκληρώσουν το κατάλληλο σεμινάριο-εκπαίδευση τεχνικού ασφαλείας. 

 

Στόχοι

Στόχοι του συγκεκριμένου σεμιναρίου:

 1. Να γίνεις ο ίδιος ή κάποιος υπάλληλός σου τεχνικός ασφαλείας στην επιχείρησή σου
 2. Ικανοποίηση νομοθεσίας (νόμος 3850/2010, εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας με αρ. πρ.: 61591/2677/2019)
 3. Εκμάθηση νομοθεσίας
 4. Εκμάθηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας από έμπειρους τεχνικούς ασφαλείας

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επιχειρήσεις που ανήκουν στη Β κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολούν έως 49 άτομα προσωπικό και το σεμινάριο-εκπαίδευση μπορούν να το παρακολουθήσουν:

1) Οι εργοδότες 

2) Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο εργασίας

 

Οφέλη

 1. Βεβαίωση παρακολούθησης από το ATHENS MINDFIT Κέντρο Δια βίου Μάθησης επιπέδου 1 αδειοδοτημένο  από το Υπουργείο παιδείας με αριθμό αδειοδότησης 191202670 με τα απαραίτητα πρωτόκολλα από το Υπουργείο Εργασίας για να μπορεί ο λογιστής να κάνει εγγραφή της επιχείρησης στο Sepenet και αναγγελία τεχνικού ασφαλείας
 2. Γνώση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας έτσι ώστε να μπορεί ο καταρτιζομενος μετά το τέλος του σεμιναρίου να ασκήσει τα καθήκοντα τεχνικου ασφαλείας με επιτυχία

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Εργοδότες

Σε επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας - προγράμματα επιμόρφωσης 35 ωρών:

α) Μέχρι και 3 εργαζόμενους (εναλλακτικά)

 1. 10ετή αποδεδειγμένη άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας (βεβαίωση Επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία)

                                 ή

 1.  άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (άρθρο 12, παρ 6, ΚΝΥΑΕ)

β) Μέχρι και 6 εργαζόμενους (εναλλακτικά)

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

 1. Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
 1. Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
 2. Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
 3. Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

και το αντικείμενο των σπουδών σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του

γ) Μέχρι και 20 εργαζόμενους

πτυχίο (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) ) με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που περιλαμβάνονται στον πίνακα του άρθρου 13 του ΚΝΥΑΕ και δεν προβλέπεται κατ’ ανάγκη για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

δ) 21-49 εργαζόμενους

Πτυχίο (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ)   με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφαλείας που περιλαμβάνονται στον πίνακα του άρθρου 13 του ΚΝΥΑΕ και προβλέπεται κατ’ ανάγκη για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του

 

Εργαζόμενοι

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) εναλλακτικά από:

 1. Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
 2. Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
 3. Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
 4. Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) ή
 5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη (Τεχνικής ειδικότητας)

για τα ανωτέρω (περίπτωση εργαζομένου) απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος καθώς και πλήρης απασχόληση στην επιχείρηση. Άλλα παραστατικά δεν θα γίνονται δεκτά.

 

Βεβαίωση παρακολόυθησης/ Πιστοποίηση τεχνικού ασφαλείας

Στο τέλος του σεμιναρίου θα λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης από το ATHENS MINDFIT Κέντρο Δια βίου Μάθησης επιπέδου 1 αδειοδοτημένο  από το Υπουργείο παιδείας με αριθμό αδειοδότησης 191202670

 

Τρόπος διεξαγωγής σεμιναρίου

Δια ζώσης

 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Μετωπική διδασκαλία – Διάλεξη

 

Ώρες Διδασκαλίας

35 ώρες

 

Εξετάσεις

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 

Εκπαιδευτής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ          
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής RTI στα πεδία ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ
Τεχνικός Ασφαλείας
Founder Athens Mindfit

 

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εξής τρόπους:

 2105715931, 210 5721841​​​​​​​

 vchatzopoulos@athensmindfit.gr

 

Υπεύθυνος εγγραφών

Χατζόπουλος Ευάγγελος

 

Είσοδος στο χώρο μας

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης των τελευταίων 6 μηνών ή αρνητικό rapid ή μοριακό test των τελευταίων 48 ωρών. 

AthensMindfit

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.

Δε Συμφωνώ Συμφωνώ Για περισσότερες πληροφορίες επισκευτείτε την Πολιτική Απορρήτου. ×

Για να προβάλετε αυτό το περιεχόμενο θα πρέπει να πατήσετε Ενεργοποίηση Cookies